هدایتگری قرآن کریم به دانشهای مدنی
خواننده عزیز عزیز-درود فراوان بر شما –بنده چون میخواهم به" بنده آفرین "بپیوندم در بند اینکه خودرا به بندگان او به پیوندانم نیستم واز این نقیصه نیز احساس کمبود نمیکنم.ونه میخواهم قوانین فیزیکی را از قرآن استخراج کنم و به ریش دانشهای زمان بچسبانم.چون این کار کسانیست که به درستی قرآن را نشناخته اند و بزعم خود میخواهند برای آن تامین اعتبار بنمایند! در صورتیکه این قرآن است که فراورده های اندیشه دانشمندان را یا می پذیرد ویا مردود مینماید - چون" کلام خداوند است که برترین است". بنده از روزی که خواستم دوباره چیزهایی بنویسم تصمیم گرفتم نکاتی را ازقرآن کریم مورد تدبر و تحقیق قرار دهم وپیرامون آنها بنویسم که تاکنون از نظرها پوشیده مانده است واین رویه نیز بخواست خداوند موفق و موثروکار بردی واقع شده ویقین دارم که بتد ریج تاثیرات فرهنگی آن آشکار تر خواهد شد وبنا بر این روش بنده با دیگرن متفاوت میباشد . درست است که قرآن کریم فورمول آزموده شده علومرا ارائه نمیکند اما قرآن به تمام معنی هدایت کننده است (حتی در انواع علوم مدنی) وآنهم تا ابد وبا شتاب برق آسایی که شاهد آن هستیم. خداوند اساس هر چیزا در طبیعت بنیاد مینهد وراهنمای بهره گیری از آنهارا در کلام خود نازل میکند و استعداد کار بردی آنهارا درفطرت بنده گان خود تعبیه میکند تا بعنوان خلیفه خدا از گنجهای مادی و معنوی اوبرای تکامل خود بهره بر گیرند وبرسند به درجه ای که توانایی خلق و ابداع باشد. کسی باور کند یا نکند بنده در هیچیک ار نوشته هایم نخواسته ام قرآن را با دانشها و دانشمندان بزرگنماییی کنم بلکه هدف این است که دانشهارا با رهنمودهای قرآن بسنجم و موارد کجرویهارا مشحص و گوشزد کنم تا درمسیری راستین قرار گیرند. بزای نمونه خلاصه یکی از اقداماتی را که در جهت اصلاح مسیر تحقیقات دانشمندان غرب انجام داده ام بشرخ ریر درج مینمایم تا معلوم شود شیوه کار چگونه میباشد- برای آگاهی بیشتر میتوان به کتابهای اینجانب که در سایت شمامه هم وارد شده اند مراجعه نمود:- ترجمه متن انگلیسی نامه‌ای که به تاریخ 23 /1/2٬001 برابر با تاریخ 2/11/ 1٬379 به مراکز علمی اروپا و آمریکا فرستاده شد :- به ریاست بخش تحقیقات کیهانی دانشگاه کامبریج انگلیس(پیوست دارد). ریاست بخش تحقیقات کیهانی دانشگاه، اوهایو آمریکا (پیوست دارد) ریاست بخش تحقیقات رصدخانه کیهانی اوهایو آمریکا . از: جعفر ناظم رعایا- اصفهان -ایران. اخیراً از پایگاه اخبار علوم در اینترنت دریافت شده است که :- یک -دانشمندان دانشگاه کامبریچ به این نتیجه رسیده اند که در بخشی از جهان کهکشانهای تاریک وبی ستاره وجود دارد و این بخش از جهان که کهکشان های سایه نام گرفته است به جای ستاره و گاز از موادی کاملاً تاریک و عجیب تشکیل شده است که به نظر آنان نسبت کهکشانهای تاریک به کهکشانهای قابل رویت صد به یک می‌باشد و شواهد کافی در دست است که ثابت می‌کند که کهکشان‌های قابل رویت معمولی بیش از 10 برابر حجم ستاره گان خود از ماده سیاه‌رنگ تشکیل شده اند 2- دانشمندان دانشگاه هاوایی تصاویر بسیاردقیقی ازیک سیاه چاله عظیم در مرکز راه شیری‌گرفتنه اند که در منطقه‌ای موسوم به ساگیتار یو س کهکشان راه شیری واقع است وجرم آن دو ملیون برابر جرم خورشید است و نیز مسلم شده است که سیاه چاله‌های عظیم تقریباً در مرکز تمامی کهکشان راه شیری یافت می‌شود . ازآن جا که سیاه چاله‌ها قابل رؤیت نیستند اختر شناسان تنها قادرند به وسیله مشاهده حرکات و سرعت‌های ستارگانی که در حال گردش دورانها هستند سیاه چاله هارا ردیابی کنند .... این سیاه چاله ها از چنان تراکمی برخوردارند که حتی نور قادر به گریز از کشش و جاذبه آن‌ها نیست غرض از نگارش این نامه بیان نکات زیر می‌باشد یک -علاوه بر اینکه بین علوم و ادیان آسمانی هیچ‌گونه تعارضی نیست ,علوم تجربی هر مقدار پیشرفت کنند به همان نتایجی می‌رسند که ادیان آسمانی و خالص قبلاً اساس آن‌ها را بنیاد نهاده و به روشنی بیان کرده اند . دو - اگر بین ادیان آسمانی و تمدن‌های دستاورد بشری اختلاف است به علت قصور در فهم دقیق رهنمودهای آسمانی است که باعث انحطاط می‌شود و نیز به علت فریفته شدن به ظواهر تمدن است که به ما دیگری می‌انجامد سه - این دانشمندان هستند که به دور از هرگونه تعصبا تی می‌توانند دراساس ادیان به گونه‌ای علمی تحقیق کنند و در تحقیقات علمی اصول معنوی و دینی را دخالت دهنده و بین این دو بخش آشتی و پیوستگی مجدد برقرار کنند و انسانیت را به آدمیت و کمال برسانند چهار - به این نکته مهم توجه شود که دین راستین نه‌تنها باعث عقب‌ماندگی نیست بلکه می‌تواند باعث نهضت علمی مدنی بشود و علوم و مدنیت را به سویی صحیح جهت د اروهد فمند به نماید پنج - دو موضوع از دو اصل از اصول آفرینش را که از قرآن کریم اقتباس شده و یافته‌های علمی شما که مربوط به کیهان و کهکشانها می‌باشد در اصل با آن‌ها هماهنگ است و در جزییات تفاوت‌هایی را که وجود دارد ارائه نمایم ,به این امید که مورد مقایسه و تطبیق قرار گیرد ,چه بسا باعث شود که تحقیقات کیهانی در مسیرهای صحیح تری جهت دار شوند با توجه به تعاریف فوق‌ا لذ کر ذیلاً دو اصلاز اصول 12گانه آفرینش راه که در کتاب مذکور به آن‌ها پرداخته ام به طور خلاصه ارائه می‌نمایم که موارد موافقت و مخالفت آن‌ها با یافته‌های علمی شما مورد مقایسه قرار می‌گیرد یک -اصل هماهنگی نظام آفرینش ا- اصل تزویج یا تقارن ,یعنی زوج و قرینه داشتن آفرینش و اجزای آن .اول اصل هماهنگی نظام :مطابق این اصل کلیه اجزای آفرینش در اجزا و نیز در کلیت هستی در اصول مشابه هستند. مانند این که کلیه ذرات عالم هستی عیناً مانند منظومه شمسی که در عین وحدت متعدد و مجزا می‌باشند و اجزای آن‌ها دور یک محور می‌چرخند چون چنین است درنظام آفرینش کهکشان ها هم مانند یک منظومه هستند که ناگزیر باید اطراف یک خورشید کهکشانی به چرخند -و این همان چیزیست که رصدخانه اوهایوبه آن نتیجه رسیده است -تفاوت‌هایی که یافته‌های مرکز مذکور در حال حاضر با استنباط بند ه از قرآن دارد و در آینده روشن خواهد شد این است که یک -اهر مجموعه‌ای از تعدادی کهکشان های عظیم نیز در درجات بالاتر باید اطراف یک خورشید عظیم فلکی در گردش باشند و همین گونه قیاس نمایید کل هستی راه که منظومه در منظومه در منظومه در حال چرخش در چرخش در چرخش است .دو طبق اصل هماهنگی نظام آفرینش همان‌گونه که در نظام منظومه شمسی فصول چهارگانه به وجود می‌آید در کل نظام کائنات نیز چنین پدیده‌ای (در مقیاسی بسیار بزرگ )تکرار می‌شود که گداختگی اولیه زمین و دوران‌های یخ‌بندان نیز و حادثه قیامت و رستاخیز که آن هم در نتیجه ایجاد حرارت شدید روی زمین است تحت تاثیر فصول فللکی به وجود می‌آید و و نتیجتاً ما ساکنان کنونی زمین در یک‌بهارفلکی قرار داریم و رو به سوی یک تابستان فلکی پیش می‌رویم و نهایتاً همه چیز خواهد سوخت و پس از آن رستاخیز برقرار خواهد شد اصل تزویج( یا جهان متقارن) مطابق این اصل ,همان‌گونه که در برابر روشنی تاریکی ,در برابر مرگ و زندگی ,در برابر نر ماده و در برابر مثبت منفی وجود دارد در برابر جهان مشهود یک جهان نامرئی نیز وجود دارد و دانشگاه،کامبریچ تا حدودی به این قضیه نزدیک شده است اما تفاوت‌هایی به شرح زیر وجود دارد که یقیناً در آینده روشن خواهد شد یک -اینکه گفته اند نسبت کهکشانهای تاریک نسبت به کهکشان های روشن نسبت صد به یک است مطابق اصل هماهنگی نظام آفرینش درست نیست و باید نسبت آن‌ها کاملاً مساوی باشد دو -این که گفته اند کهکشان های تاریک در بخشی از جهان وجود دارند نا درست است و کهکشانهای مذکور (تاریک )باید مطابق اصل هماهنگی نظام و نیز اصل اتزویج (جهان متقارن) یقیناً در تمام جهان وجود داشته باشند که این امر در آینده شناخته خواهد شد مطابق اصل مذکور نکات مهم دیگری از اصول دوازده گانه آفرینش دانسته می‌شود که از فرصت استفاده نموده و به دو موضوع بسیار مهم مربوط به کیهان شناسی به شرح زیر اشاره می‌نماید یک -کیهان شناسان معتقد به حادثه یا فرضیه بیک بنگ و پدید آمدن دفعی مواد جهان موجود هستند درحالی‌که مطابق هداایت‌های قرآن کریم جهان فعلی از یک توده عظیم "طومار گونه" که قبلاً در همه پیچیده شده بوده است به تدریج باز شده و به صورت فعلی آشکار گردیده و پس از طی این دوران نیز دو مرتبه روی هم پیچیده و اجزاء آن پنهان می‌شودیعنی دوره هستی موجود تکرار دورانهای پیش است. دو- کیهان شناسان معتقد به گسترش سریع جهان به سوی لبه‌های نهایی و لبریز شدن به نیستی می‌باشند - در حالی که مطابق تعاریف قرآن کریم و همان‌گونه که در بند یک پیش نیز بیان شد اجزای جهان پیوسته در حال انبساط و انقباض باز شدن و پیچیده شدن مکرر و طومار گونه هستند و لذا هیچ‌گاه نابود نمی‌شوند و اصولاً جهان که تجلی قدرت پروردگار است هر چند پدیده ایست که آغازی دارد آغاز آن ازلی است و پایانی هم دارد اما پایان آن ابدی است ,زیرا با وجود آفریننده که ازلی و ابدی مطلق است و ازصفات او-جل جلاله آفریدن است محال است که خداوند باشد اما خلاقیت او متوقف گردد و لذا نیستی یک کلمه کاملاً بی‌معنی است و هیچ‌گاه واقع نخواهد شد توضیحات بیشتر در کتاب پیوست به خصوص مربوط به اصول دیگر قابل مرجعه . می‌باشد در پایان خواهشمند است دستور فرمایید از وصول این نامه و نظرات خود این‌جانب را مطلع فرمایند ...جعفر ناظم رعایا