سند تسلیم فلستین توسط سلطان عبد العزیز بواسطه انگلیس به صهیونیزم

نظر بدهید! ادامه مطلب... چه کسی فلسطین را تقدیم اشغالگران کرد +سند
مشرق: بتازگی سندی تاریخی به دستخط شخص ملک عبد العزیز، بنیانگذار حکومت عربستان سعودی و پدر پادشاه کنونی این کشور به دست آمده که خوش خدمتی آل سعود به امپراتوری انگلیس و بالتبع یهودیان صهیونیست را به اثبات می‌رساند.


این سند تاریخی که برای نخستین بار، در یکی از شماره‌های مجله کویتی "العربی" در شوال سال 1329 هجری قمری مصادف با سال 1972 میلادی منتشر شد، نشان می دهد که حکومت آل سعود، در غصب کشور فلسطین توسط صهیونیست ها که با پشتیبانی حکومت پادشاهی انگلیس انجام شد، نقش اساسی داشته و اشغال این سرزمین مقدس، با استناد به این دستخط ملک عبدالعزیز تسهیل شده است.

این در حالی است که بر اساس تمامی احکام و مقررات دین اسلام، اعطای سرزمین های اسلامی به یهود و نصاری، جایز نیست اما با توجه به وجود اسناد متقن مبنی بر تبار یهودی خاندان سعودی، می توان به علت رضایت این خاندان به چنین خیانتی پی برد.

در این سند که به دستخط شخص عبدالعزیز نگاشته شده و ممهور به مُهر رسمی اوست، آمده است:
«بسم الله الرحمن الرحیم
انا السطان عبدالعزیز ابن عبدالرحمن الفیصل السعود أقر و أعترف الف مرّۀ للسیر برسی کوکس مندوب بریطانیا العظماء لا مانع عندی من إعطاء فلسطین للمساکین الیهود او غیرهم کما تراه بریطانیۀ التی لا أخرج عن رأیها حتی تصیح الساعۀ.»

ترجمه:
«به نام خداوند بخشاینده مهربان
من، سلطان عبد العزیز بن عبدالرحمن آل فیصل آل سعود، نزد سِر "پرسی کوکس" ‌نماینده بریتانیای کبیر، اقرار و هزار بار اعتراف می‌کنم که هیچ مانعی برسر راه اعطای فلسطین به یهودیان بینوا و غیربینوا، آنگونه که بریتانیا صلاح می‌داند نمی‌بینم و من از دیگاه آنها تا قیام قیامت، عدول نخواهم کرد.»

توضیح:  سسند مذکور که از خبر گزاری شرق  اخذ شده است  شامل عین دستخط و عکس سلطان عبد العزیز نیز میباشد  که در جریان انتقال حذف شده است      --جعفر  ناظم رعایا