سهم خواهی زنان از مدیریتها

سهم خواهی زنان از مدیریتها

نویسنده ه دردیل مصاحبه  شفقنا با بانوان نماینده مجلس  تاریخ 19/6/96-چعفر ناظم رعایا

پیرامون مصاحبه فوق نکات زیر لازم بنظر میرسد 1-اگر به دهکده بودن جهانی بیندیشیم ناگزیر باید به کدخدایی بودن آن هم گردن نهیم که آمریکا مدتیست با اتکا به قدرت ماتزیالیستی خود آنرا حق مسلم خود میداند که تاحدی هم بر ایران اعمال کرده بود و ما با تحمل هزینه های سنگین که هنوز هم استمرار ذارد آنرا با انقلابی عظیم دفع کردیم.پس آیا باید اکنون رشته های خودراپنبه کنیم وکدخدایی جهانی را گردن نهیم؟ 2-ازمبانی انقلاب اسلامی ایمان به صحت اصول وقواعد آن میباشد وآنچه در بحث مذکور با آن ارتباط دارد اصل مساوات و اخوت اسلامی است که زنان نیز نیمی از آن هستند و لذا بر این اساس خواستار شدن نیمی از مزایای اصل مساوات و اخوت برای زنان با رعایت شرایط خاص فکری آنان حق و منطقی می‌باشد مشروط بر اینکه : 3- از تسلیم شدن به احساسات و تندروی‌های زینتی و خودآرایی های افراطی زنانه بمنظور گرایش بیشتر به مسئولیت‌های اقتصادی اجتماعی و دانش و فن و تجربه‌اندوزی و کاربرد آنها -صرف‌نظر کنند و توان فطری زنانه را که خداوند در وجود آنان تعبیه فرموده است در حد مقتضیات یک نظام مدنی الاهی پیشتاز بپذیرند و لوازم دستیابی و نیل به آنرا فراهم و عملی نمایند . 4-نسبت به موارد فوق خود را ملتزم بدانند که در فطرت زنانة آنها یعنی فرزندآوری و تعلیم و تربیت فرزند که اصل بنیادی یک اجتماع مدنی مترقی است اهتمام بورزند و به هر مقامی برسند ایمان داشته باشند که لوازم اهتمام به این تکلیف الهی را پیوسته تقویت و اجرایی کنند و هیچ یک در هیچ مقامی این تکلیف را از خود ساقط ندانند و نپندارند که چون وزیر یا رئیس‌جمهور هستند نباید مثلاً حامله شوند و به تر و خشک کردن و شیر دادن و تربیت کودکان بپردازند. 5-باید آن چنان آمادگی پیدا کنند که برای احراز پست‌های مدیریتی نسبت به مردان حق تقدم پیدا کنند نه این که بدون استحقاق کافی و در مقایسه با رژیم‌های ماتریالیستی خواستار رعایت آمار و معدل بشوند . 6-این که برای استحقاق و مقایسه خود با دیگران به نظام سیاسی سوئد اشاره کرده اند که لازمه آن رها و یله بودن از هر گونه تعهدات دینی و اعتقادات ماورایی و مقید نبودن به اصول و نظام خانواده است و نگفته اند که چگونه می‌توان بین یک چنین سیاستی با اصول دینی و اسلامی همزیستی برقرار کرد. 7- این مورد تایید است که هم اکنون تعداد قابل توجهی بانوان لایق و فرهیخته آماده برای قبول واجرای مدیریتهای مهم وجود دارد که رو به افزایش سریع هم هستند اما آیا در شرایط کنونی برای مطا لبه سهمی بیشتر از 30% اندکی زود نمیباشد؟ اگر ان‌شاءالله فرصتی مناسب‌تر پیش آمد عرض خواهم داشت که چگونه یک زن خواهد توانست با رعایت کامل تکالیف فطری الهی خود به رعایت امور حکومتی و مدیریتی هم بپردازد . بنابراین اینکه زن مسلمان باید نخست یک چنین آمادگی‌ها را احراز کند و آنکاه حق السهم عادلانه آماری طلب کند منطقی میباشد یانه؟

 

 

قرآن وجایگاه تحقیقاتی آن در حوزه ها

نگارش جعفر ناظم رعایا

تجزیه و تحلیل بسیار خوبیست آنچنانکه اگر بنده استطاعت داشتم وعواقب کار شدیدا خطرناک نبود آنرا تکتیر میکردم ودر تمام مساجد پخش میکردم,مع الوصف این حقایق مربوط به بخشی از ضروریات مراعات نشده تاسی به کلام خدا وسیره حضرت رسول واهل البیت (ص)میباشد .برای نمونه از ۷۷۴۰۰ کلمه قرآکریم ۴ کلمه آن اینست:ومن (کل شیئ خلقنا زوجین )که اگر توجه داشته باشیم که قرآن کلام خداست-تماما هدایت است- وبه هدایت بودن آن باید ایمان داشت -وایمان یعنی اعتقاد قلبی والتزام عملی- بخصوص که وکلمه الله هی العلیا شامل تمام کلمات میشود وما مکلف به تدبر درخور کلمات هستیم زیرا تاکید فرموده است: ولاتعجل بالقرآن من قبل ان یقضی الیک وحیه … خودرا مخصوصا اگر به لباس پیمبر عزیز ملبس بودیم خود را موظف میدیدم که این چهار کلمه را عنوان طرح وتحقیق یک پروزه بی نهایت عظیم علمی و عملی قرار میدادیم ودنبال میکردیم تا برما معلوم شود از کجا سر بر می آوریم وهمینگونه سایر کلمات را!……وپس از آن هر گز نمی گفتیم قرآن یک کتاب هدایتی شریعتی است نه یک کتاب علمی وبرای آن درقفسه کتابها جایی سزاوار قرار میدادیم