تعالیم قرآن متناسب با با قرون واعصار

بیان نظ بیان نظر در رابطه با سخنرای یکی از معاریف در سایت شفقنا

نویسنده :جعفر ناظم رعایا -27/11/96

اینکه فرموده اند: اگر بخواهیم از قرآن بهره مند شویم و با قرآن سیر کنیم باید علوم قرآنی را از امامان معصوم(علیهم‌السلام) دریافت کنیم؛ نمی شود قرآن را بدون امام فهمید، زیرا علم کتاب نزد ائمه است.هم بمقدار زیادی مایوس کننده است وهم مغایر تعالیم خود قرآن کریم است که فهم قرآن را اولا به تدبر مربوط کرده است وثانیا اینکه خداوند فرموده است:ونزلنا علیک الکتاب تییانا لکل شی :خود قران نیز یک چیز است وخود روشنگر وتعلیم دهنده خود نیز میباشد واگر توجه فرموده باشید مرحوم علامه طباطبائی این اصل را اساس کار خود قرارداده وتفسیر بزرگ المیزان را بر اساس تفسیر ایه با آیه های خود قرآن تالیف نموده اند. این نیز قابل تاکید است که آئمه معصومین علیهم السلام اگر میخواستند قرآن را تفسیری قابل تعلیم بنویسند که برای هر زمانی مناسب باشد باید کوهی عظیم از کتاب در تفسیر مینوشتند اما این مشکل بوجود می آمد که مردم هر زمانی نمیتوانستند رهنمودهای لازم را از لابلای آن کوه کتاب بدست آورند ولذا خداوند کلید خزانه های علوم قرآن را رمزگونه متکامل شونده متناسب با نیازهای هدایتی تکاملی در سرشت بندگان خود بصورت نسل اندر نسل تعبیه فرموده است تا در تمام دوره هایی که نژاد بشر درزمین باید بزید بتواند از این عطیه عظیم الهی بهره مند گردد ونیز قرآن را چنان تنظیم فرموده است که اگر دانش وتمدن بنی آدم الی الابد وبرق آسا توسعه وگسترش یابد برترین هدایتهارا درمتن وبطن داشته باشد چون دین خاتم است زیر چتر سایه گستر وکلمه الله هی العلیا؟