فریب خوردگان


 

 


تصویری از قلعه حیبر که  توسط حضرت علی (ع) فتح شد

129957.jpg