آیا در اروپا پیامبرانی برگزیده شده اند
          آیا در اروپا   پیامبرانی برگزیده شده است                                                                                                                                                                                                                                                  ایه 24 از سوره 35 میفرماید:- ای پیامبر ما,ما تو را به عنوان هشدار دهنده و مژده دهنده فرستادیم و هیچ ملتی نیست مگر اینکه هشدااد هنده ای برایشگسیل داشتیم. همچنین طبق آیات 60 تا 82 سوره کهف حضرت موسی علیه‌السلام مکلف می‌گردد که به مجمع البحرین برود و در آنجا با یکی از بندگان خاص خداوند ملاقات کند و بعضی از علل و رموز حوادث شگفت‌انگیزرا از اوتعلیم بگیرد و حضرت موسی به مجمع البحرین که بعدها به جبل الطارق معروف می‌شود می‌روند و در آنجا با یک شخصیت بزرگ معنوی که په احتمال قریب به یقین از اسپانیا به آنجا آمده بودند ملاقات می‌کند و با هم به سفر هایی می روند و مسائلی را در می‌یابد و چون حضرت موسی تحمل دانستن رموز و اسرار بیشتری رانداشته اند ناگزیر به ملاقات پایان می‌دهند و به منطقة سینا برمی‌گردند و می‌دانیم که مجمع البحرین تنگه ایست که دریای مدیترانه را به اقیانوس اطلس می‌پیوندد و می‌توان گفت که دروازه دریایی میان شرق و غرب (مخصوصا به اروپا از اسپانیا) می‌باشد و از دلائل مذکور میتوان اطمینان یافت که در اروپا نیز پیامبرانی برگزیده شده بوده است که حتی دارای اختیارات و اطلاعاتی بیشتر از حضرت موسی هم بوده اند